Polipy nosa

Co to są polipy nosa?

Polipy nosa Polipy nosa są to łagodne przerosty błony śluzowej nosa spowodowane odczynem zapalnym. Polipy nosa przypominają miękkie winogrono zwykle o blado-sinym zabarwieniu, zakończone zazwyczaj wiotką szypułą. Polipy nosa oglądane pod mikroskopem zawierają we wnętrzu dużą ilość płynu, nieliczne naczynia krwionośne, gruczoły surowiczo-śluzowe oraz obfite nacieki z komórek zapalnych krwi. Komórki te funkcjonują niczym niezwykle aktywna "fabryka" wytwarzająca silne związki biologicznie czynne, które wyzwalają takie objawy jak kichanie i świąd nosa, czy też zaburzenia drożności nosa.

Jakie są objawy polipów nosa ?

Typowymi objawami polipów nosa są:

 • blokada nosa o stałym lub zmiennym nasileniu,
 • osłabienie lub utrata węchu (połączone z zaburzeniami smaku).

Towarzyszyć im mogą:

 • wyciek wodnistej wydzieliny nosa,
 • uczucie spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła,
 • kichanie,
 • w nasilonych przypadkach polipy całkowicie wypełniają nozdrza prowadząc do ucisku i zniekształcenia struktur nosa,
 • oddychanie przez usta.

Jak często i u kogo występują polipy nosa?

Polipy w nosie występują u około 4% populacji. Wydaje się jednak, iż jest to schorzenie o wiele częstsze, o czym świadczą m.in. wyniki badań tomografii komputerowej zatok (pozytywne u około 30% chorych, którzy nie zgłaszają podanych powyżej objawów). Rozwijają się najczęściej u osób dorosłych, średnio w 4. dekadzie życia. Wyjątkowo rzadko natomiast występują u dzieci (w takich przypadkach zawsze obowiązują badania w kierunku poszukiwania ich przyczyn, związanych zazwyczaj z defektem genetycznym).

Polipy nosa

Wielu autorów uważa, iż miejscem powstawania polipów nosa jest tzw. sitowie, wchodzące w skład zatok obocznych nosa. To właśnie w komórkach sitowych często lokalizują się pierwsze zmiany zapalne błony śluzowej nosa, które mogą przewlekać się miesiącami oraz ostatecznie przekształcić się w polip nosa.

Jakie rodzaje polipów występują w nosie?

Laryngolodzy rozróżniają kilka rodzajów polipów nosa. Praktycznym podziałem, który może zadecydować o sposobie leczenia jest podział polipów nosa na:

 • eozynofilowe - stanowią one około 80-90% wszystkich polipów nosa, dobrze odpowiadają na leczenie sterydami, typowym przykładem są polipy nosa związane z astmą oskrzelową,
 • neutrofilowe - związane ze stanem zapalnym nosa i zatok przynosowych.

Poniższa klasyfikacja z kolei uwzględnia odmienności wynikające z przebiegu klinicznego pomiędzy poszczególnych typów:

 • polip antrochoanalny – to pojedyncza zmiana biorącą swój początek w zatoce szczękowej i rosnąca w kierunku nozdrzy tylnych oraz nosogardła; leczony jest operacyjnie metodą FESS z użyciem shavera, a nawroty są rzadkie.
 • polip choanalny – to duży polip powstały w wyniku zmiany izolowanej, mogą mu towarzyszyć także niewielkie polipy sitowia; występuje w miejscu stukania się ze sobą błony śluzowej jamy nosowej, często zawiera torbiele lub gruczoły; leczony jest operacyjnie metodą FESS z użyciem shavera,
 • polipy nosa związane z przewlekłym zapaleniem nosa i zatok – są zazwyczaj zmianami obustronnymi (polipy zatoki szczękowej), cechują się licznymi obrzękami i eozynofilowym odczyn zapalny; leczenie odbywa się najczęściej donosowymi sterydami, niekiedy wskazane jest dołączenie antybiotyków, w cięższych przypadkach leczony operacyjnie metodą FESS z użyciem shavera,
 • polipy w nosie związane z rozsianą polipoidalną patologią nosa i zatok – oprócz zmian obustronnych najczęściej współistnieją z astmą oskrzelową (np. astma z nadwrażliwością na aspirynę); cechują się ciężkim przebiegiem klinicznym i dużą odpornością na leczenie farmakologiczne; leczone najlepiej operacyjnie metodą FESS przy użyciu shavera z następowym leczeniem farmakologicznym i stałą opieką laryngologiczną i alergologiczną.

Jaki jest związek polipów w nosie z astmą oskrzelową ?

Jak wynika z przedstawionego podziału, polipy nosa często są tylko jednym z objawów choroby ogólnoustrojowej. W około 7-15% towarzyszą astmie oskrzelowej. Wykazano, iż polipy nosa charakteryzują najczęściej chorych na astmę z nadwrażliwością na aspirynę (36-96%) i chorych na astmę niealergiczną (13%). Z astmą alergiczną i nieżytem alergicznym współistnieją stosunkowo rzadko (odpowiednio w 5 i 1,5% przypadków). Niemniej nieleczony alergiczny nieżyt nosa prawdopodobnie przyczynia się do istniejącego stanu zapalnego i zaostrza objawy kliniczne.

Polipy w nosie typowo łączą się natomiast z astmą z nadwrażliwością na aspirynę. Zażycie aspiryny lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych wyzwala napad duszności i/lub objawy ze strony innych narządów, najczęściej jamy nosowej (wodnisty wyciek z nosa, blokada nosa, kichanie, świąd nosa), oczu (nastrzyknięcie naczyń spojówek oczu), skóry (zaczerwienienie i świąd skóry twarzy i tułowia, pokrzywka) u około 10-20% chorych na astmę. Polipy w nosie u takich chorych są zazwyczaj mnogie.

Leczenie i usuwanie polipów nosa skojarzonejest z metodą FESS, czyli funkcjonalną endoskopową operacją zatok z użyciem Shavera oraz leczeniem farmakologicznym.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c