Leczenie polipów nosa

Jak rozpoznać i leczyć polipy nosa?

Rozpoznanie i leczenie polipów nosa

Polipy nosa są to łagodne przerosty błony śluzowej nosa spowodowane odczynem zapalnym. Więcej informacji o politach – tutaj.

Rozpoznanie oraz leczenie polipów nosa obejmuje wywiad, badanie laryngologiczne oraz badania dodatkowe. Laryngolog może stwierdzić zmiany wizualnie za pomocą oglądania nosa (tzw. rynoskopia) oraz badania endoskopowego jamy nosowej i zatok.

leczenie polipów nosaPrzy planowanym chirurgicznym leczeniu polipów nosa zalecane jest wykonanie tomografii komputerowej zatok, która jest obecnie uważana za standard przy diagnozie przewlekłych zmian zapalnych zatok (zobacz zdjęcie). Konieczne jest także badanie mikroskopowe usuniętego materiału, zwłaszcza jeśli zabieg jest przeprowadzany po raz pierwszy lub zmiana zajmowała tylko jedną stronę – przede wszystkim po to, aby wykluczyć nowotwór. Należy zaznaczyć, iż ograniczenie zabiegu do usunięcia samego polipa (tzw. polipektomia) często prowadzi do nawrotu (w około 30-40% przypadków).

Endoskopowa operacja zatok FESS z użyciem shavera

Obecnie uważa się, iż metodą z wyboru, zwłaszcza w przypadku rozległych zmian jest czynnościowa endoskopowa operacja zatok przynosowych (z ang. functional endoscopic sinus surgery, FESS) najlepiej z użyciem shavera. To jedyna metoda, która pozwala radykalnie usunąć zmiany polipowate z nosa i zatok i zdecydowanie zmniejsza ryzyko nawrotu polipów nosa.

System Shaver – usuwanie polipów nosa

Osiągnięciem ostatnich lat w chirurgii endoskopowej jest nowe dynamiczne urządzenie tnąco-ssące pozwalające na jednoczesne odsysanie oraz rotację lub oscylację ostrza. Urządzenie to stosuje się przede wszystkim do usuwania polipów nosa i innych tkanek patologicznych z nosa i zatok. Wsysa ono polip do wnętrza kanału ssaka, a następnie rotujące ostrze odcina tkankę.

Pozwala to na skrócenie czasu zabiegu ze względu na minimalizacje uszkodzenia tkanek otaczających, zmniejszenie krwawienia podczas operacji, możliwość stałej obserwacji pola operacyjnego. Stwarza także lepsze warunki do gojenia tkanek z zachowaniem funkcji fizjologicznych po usunięciu polipów nosa, a przez to skrócenie czasu hospitalizacji.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c