Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


"Wprowadzenie na rynek nowych usług leczniczych i diagnostycznych poprzez zakup urządzeń medycznych oraz adaptację pomieszczeń"
PROVITA Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 1 169 430,00 zł
Wartość dofinansowania: 631 146,01 zł

W ramach projektu zakupiono między innymi:

  • • Tomograf komputerowy,
  • • System radiografii cyfrowej,
  • • Aparat RTG (ramię C),
  • • Aparat RTG stacjonarny,
  • • Zestaw do hydrolaparoskopii z fertiloskopią,
  • • Zestaw laserowy do zabiegów endowaskularnych,
  • • Cytometr przepływowy
    oraz dokonano prac adaptacyjnych w pracowni RTG i TK.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


"Wyposażenie sali operacyjnej do zabiegów laporoskopowych"
PROVITA Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 365 450,00 zł
Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


"Wyposażenie sali operacyjnej do laparotomii"
PROVITA Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 366 977,00 zł
Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


"Zakup sprzętu do operacji laparoskopowych"
PROVITA Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 366 394,00 zł
Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


"Zakup nowoczesnego sprzętu do termoterapii i terapii falą uderzeniową"
PROVITA Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 375 980,00 zł
Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


"Rozwój Provita Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do laseroterapii"
PROVITA Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 301 080,00 zł
Wartość dofinansowania: 180 648,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


"Zakup nowoczesnego sprzętu do epilacji laserowej i wideodermatoskopii"
PROVITA Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 267 125,00 zł
Wartość dofinansowania: 160 275,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


"Wprowadzenie innowacyjnej metody witryfikacji tkanki jajnika u kobiet przed planowanym leczeniem onkologicznym"
PROVITA Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 374 760,00 zł
Wartość dofinansowania: 199 800,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


"Uruchomienie nowoczesnego ośrodka okulistycznego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod diagnostyki i terapii"
PROVITA Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 1 287 531,00 zł
Wartość dofinansowania: 721 980,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


"Wdrożenie innowacyjnego postępowania w opiece szpitalnej z wykorzystaniem systemu mikrostymulacyjnego oraz prowadzenie badań nad wykorzystaniem systemu mikrostymulacji w leczeniu pooperacyjnym"
PROVITA Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 586 360,00 zł
Wartość dofinansowania: 328 800,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz