dr n.med. Tomasz Grzegorzek

specjalista otolaryngolog

 • Od 2011 lekarz specjalista otolaryngolog w Angelius.
 • W 2003 roku uzyskał tytuł specjalisty otolaryngologii.
  Od tego czasu dr Tomasz Grzegorzek zaczął się zajmować chirurgią małoinwazyjną w laryngologii – początkowo była to mikrochirurgia krtani i chirurgia plastyczna przegrody nosa, a następnie funkcjonalna endoskopowa chirurgia nosa i zatok (FESS), a dalszej kolejności leczenie chrapania oraz bezdechów, a także małoinwazyjne operacje migdałków i inne drobne zabiegi laryngologiczne. Zainteresowania chirurgią endoskopową zatok zaowocowały badaniami naukowymi. Zwieńczeniem badań była obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem pt. Wpływ czynników okołooperacyjnych na przebieg zabiegów endoskopowych u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok.
 • W 1994 roku został absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Medyczny).
  Następnie odbył półroczny staż w Klinice Chorób Wewnętrznych w Nuernberg w Niemczech. W 1996 roku podjął pracę w III Klinice Laryngologii w Katowicach – Ochojcu (tam pracuje do dzisiaj), gdzie początkowo głównym kierunkiem jego zainteresowań medycznych były operacje onkologiczne w laryngologii.

Przełomowym momentem dla dr Tomasza Grzegorzka był pobyt w 2006 roku w Klinice w Grazu prowadzonej przez prof. H. Stammbergera (to wiodący na świecie ośrodek endoskopowej chirurgii nosa i zatok). Od tego czasu stał się on propagatorem w naszym kraju metody FESS, czyli funkcjonalnej endoskopowej chirurgii zatok. Kolejne pobyty w Grazu oraz w innych znanych europejskich ośrodkach klinicznych pozwoliły doktorowi na dalszy rozwój zawodowy. Na rozwój ten miały też wpływ liczne kursy i staże prowadzone przez wybitnych światowych profesorów laryngologów m. in.:

 • H. Stammberger (Austria),
 • P.J. Wormald (Australia),
 • E. Tardy (USA),
 • P. Castelnuovo (Włochy),
 • W. Hosemann (Niemcy),
 • D. Rettinger (Niemcy),
 • J. Vokurka (Czechy),
 • P. Palma (Włochy),
 • A. Leunig (Niemcy),
 • R. Weber (Niemcy).

W ostatnich latach pracy doktor zajmował się wdrożeniem endoskopowej metody operacyjnej zatok w kilku placówkach medycznych na terenie kraju. W latach 2007 – 2010 współorganizował oraz kierował prywatnym oddziałem Laryngologii MEDICAL-GB w Katowicach, który specjalizował się w małoinwazyjnej chirurgii laryngologicznej. Doktor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Częste kontakty z ośrodkami międzynarodowymi zaowocowały członkowstwem w Niemieckiej Akademii Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, a także w Europejskim Towarzystwie Rynologicznym. Kolejne pobyty w Klinikach w Grazu (endoskopowo chirurgia zatok), w Ulm (chirurgia funkcjonalno-estetyczna nosa) i w Stuttgarcie (chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna nosa) zainspirowały doktora do stworzenia wysokospecjalistycznego ośrodka, który zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób zatok przynosowych oraz zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych nosa. Doktor Grzegorzek na bieżąco prowadzi edukację lekarzy w zakresie endoskopowych operacji zatok przynosowych, chirurgii funkcjonalno-estetycznej nosa oraz zabiegów usuwania migdałków metodą koblacji.

 • III Międzynarodowy Kurs Chirurgii Nosa, Warszawa 1999,
 • Rak krtani i gardła dolnego – diagnostyka i leczenie, Kraków 2000,
 • Onkologia w laryngologii, Katowice 2001,
 • Podstawy otochirurgii, Łódź 2002,
 • Nowotwory głowy i szyi, Zabrze 2002,
 • Akademia otochirurgii, Kajetany 2004/2005,
 • Diagnostyka i leczenie guzów przyusznicy, Warszawa 2004,
 • Zastosowanie dwubiegunowej koagulacji śródtkankowej (Celon) w laryngologii, Warszawa 2006,
 • 36. Międzynarodowe warsztaty FESS – techniki operacyjne, Graz (Austria) 2006,
 • Chirurgia Czynnościowa zatok przynosowych – warsztaty, Poznań 2006,
 • Rhinoseptoplastyka i septoplastyka – podstawy technik chirurgicznych, Bydgoszcz 2007,
 • Międzynarodowe warsztaty chirurgii mikro- i endoskopowej nosa i zatok przynosowych, Mainz (Niemcy) 2007,
 • Międzynarodowy kurs endoskopowej chirurgii zatok, Hradec Kralove (Czechy) 2007,
 • I Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, Kajetany 2008,
 • 39. Międzynarodowe warsztaty FESS – techniki operacyjne, Graz (Austria) 2008,
 • Leczenie chrapania i obturacyjnych bezdechów sennych, Warszawa 2010,
 • Nowotwory głowy i szyi Epidemiologia – terapia – rehabilitacja, Innsbruck (Austria) 2010,
 • III Monachijski Kurs Radiochirurgii, Monachium (Niemcy) 2011,
 • Chirurgia plastyczna nosa i przegrody nosowej, Ulm (Niemcy) 2011,
 • Międzynarodowy kurs operacji zatok – Balonoplastyka Zatok, Neuronawigacja, Regensburg (Niemcy) 2011,
 • Diatermia Radiofalowa w Otolaryngologii, Warszawa 2011,
 • IV Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, Kajetany 2011,
 • V Światowy Kongres FESS i endoskopowej chirurgii podstawy czaszki i mózgu, Wiedeń (Austria) 2012,
 • Międzynarodowy Kurs FESS i Chirurgii Podstawy Czaszki, Marburg (Niemcy) 2012,
 • 48 Międzynarodowy kurs FESS – zaawansowane techniki operacyjne – Graz (Austria) 2013,
 • 11 Kurs chirurgii czynnościowo – estetycznej nosa – Jena (Niemcy) 2013,
 • Kurs chirurgii rekonstrukcyjnej twarzy – Jena (Niemcy) 2013,
 • 5 Międzynarodowy kurs Septorynoplastyki – Graz (Austria) 2013,
 • 49 Międzynarodowy Kurs Chirurgii Funkcjonalno-Estetycznej Nosa – zaawansowane techniki operacyjne – Ulm (Niemcy) 2014,
 • Małoinwazyjne metody leczenia chrapania i bezdechów sennych – Bamberg (Niemcy) 2014,
 • 12 Warsztaty Chirurgii Plastycznej Nosa – Kassel (Niemcy) 2014,
 • Kurs Chirurgii Rekonstrukcyjnej Twarzy – Ulm (Niemcy) 2014,
 • 23 Światowy Kongres i Kurs Chirurgii Plastycznej Nosa – Stuttgart (Niemcy) 2015,
 • Międzynarodowy Kurs Chirurgii Rekonstrukcyjnej Nosa – Stuttgart (Niemcy) 2015,
 • Zjazd Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Nosa – Stuttgart (Niemcy) 2015,
 • Małoinwazyjne metody leczenia schorzeń zatok, chrapania i bezdechów sennych – Bamberg ( Niemcy) 2016,
 • 14 Warsztaty Chirurgii Plastycznej Nosa – Kassel (Niemcy) 2016,
 • 25 Światowy Kongres i Kurs Chirurgii Plastycznej Nosa – Stuttgart (Niemcy) 2017,
 • Zjazd Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Nosa – Stuttgart (Niemcy) 2017,
 • 6 Kurs Chirurgii Plastycznej Nosa – Bergamo (Włochy) 2018,
 • Zebranie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Nosa – Bergamo (Włochy) 2018,
 • 9 Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Zaburzeń Snu – Monachium (Niemcy) 2018.

Dr Grzegorzek obecnie zajmuje się chirurgią laryngologiczną w zakresie:

 • funkcjonalnej endoskopowej chirurgii zatok (FESS) – ok. 250 operacji rocznie,
 • chirurgii funkcjonalno – estetycznej nosa (z wykorzystaniem nowoczesnych technik operacyjnych, np. endoskopii, shavera, radiochirurgii, piezochirurgii) – ok. 100 zabiegów rocznie,
 • małoinwazyjnych metod leczenia chrapania i bezdechów sennych (koblacja, RaVor, laser, implanty Pillar itp.) – ponad 100 zabiegów,
 • drobnych zabiegów laryngologicznych z zastosowaniem metod małoinwazyjnych (koblacja, RaVor, laser itp.) – rocznie ok. 80 zabiegów usunięcia migdałków metodą koblacji,
 • rozległych operacji laryngologicznych (onkologia, stany zapalne, wady wrodzone nosa, jamy ustnej, gardła i krtani).

Doktor wykonuje rocznie ponad 500 operacji laryngologicznych.

 • dalszy rozwój wysokospecjalistycznej placówki, która dzięki dużemu doświadczeniu personelu oraz wykorzystaniu najnowszych technik operacyjnych zajmuje się kompleksowym leczeniem schorzeń zatok oraz zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych nosa (także u pacjentów po wcześniejszych operacjach,
 • propagowanie w endoskopowych operacjach zatok koncepcji MIST (Minimally Invasive Sinus Technique) – Minimalnie Inwazyjna Technika Leczenia Zatok, np. balonoplastyka zatok oraz rutynowe stosowanie neuronawigacji w endoskopowych operacjach zatok,
 • dalszy rozwój kompleksowego ośrodka diagnostyki oraz leczenia chrapania i bezdechów przy współpracy z wielospecjalistycznym zespołem lekarzy oraz wykorzystaniem najnowszych technologii diagnostycznych i małoinwazyjnych metod operacyjnych,
 • stałe wdrażanie technik endoskopowych w leczeniu schorzeń laryngologicznych (m.in. endoskopowa chirurgia stanów zapalnych i nowotworowych nosa i zatok, endoskopowe operacje przegrody nosa, ślinianek, dróg łzowych itp.).

Tomasz Grzegorzek – ZnanyLekarz.pl

 • Radio Katowice

 • Telewizja Regionalna TVT

Przewiń do góry