FESS – Endoskopowa Operacja Zatok

Postępowanie przed zabiegiem

Po zakwalifikowaniu do zabiegu Funkcjonalnej Endoskopowej Operacji Zatok Pacjent rozpoczyna proces przygotowania. Do naszej placówki należy zgłosić się w dniu planowanego zabiegu na godzinę wcześniej ustaloną z personelem Angelius Szpital. Po przyjęciu na oddział Pacjent otrzymuje własny pokój na oddziale, następnie po omówieniu zakresu zabiegu z lekarzem operującym, podpisuje "Kartę świadomej zgody Pacjenta na zabieg".

Jak przeprowadza się operację?

W dalszej kolejności przystępujemy do operacji na bloku operacyjnym. Endoskopowa operacja nosa i zatok odbywa się w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym pełnej narkozie. W Angelius Szpital funkcjonalne operacje zatok wykonujemy pod kontrolą endoskopu. Dzięki temu operator w powiększeniu na monitorze śledzi obraz z wnętrza nosa i zatok. FESS to małoinwazyjna metoda operacyjna, która polega na odblokowaniu naturalnych ujść zatok do nosa przez usunięcie zmian chorobowych lub nieprawidłowości anatomicznych struktur nosa. Czas trwania operacji to 1-2 godz. Istnieje możliwość rejestracji obrazu endoskopowego z zabiegu i dostarczenia Pacjentowi płyty CD z nagranym zabiegiem.

W naszym szpitalu leczymy Pacjentów według zasad MIST (Minimally Invasive Sinus Technique – Minimalnie Inwazyjna Technika Leczenia Zatok). W ramach MIST wykonujemy w uzasadnionych przypadkach balonikowanie zatok oraz płukanie zatok systemem Hydrodebrider. W zależności od rozległości zabiegu stosujemy różnego rodzaju wchłaniane lub żelowe opatrunki wewnątrznosowe.

Postępowanie po zabiegu

Pacjent pozostaje po operacji na oddziale przez ok. 24 godz. Ze względu na stosowanie opatrunków żelowych lub wchłanianych nie ma konieczności ich usuwania po zabiegu. Pacjent opuszcza szpital z osobą towarzyszącą – nie powinien sam wracać do domu. Zaleca się unikanie wysiłków fizycznych przez okres 14 dni oraz ekstremalnych wysiłków fizycznych (np. siłownia) przez okres 30 dni po operacji. Ponadto wskazane jest unikanie przebywania na powietrzu zawierającym pyły, lotne substancje chemiczne, przemysłowe do 30 dni.

Wystawiamy zwolnienie z pracy na okres 7-10 dni po zabiegu. Po tym okresie odbywa się pooperacyjne badanie kontrolne. Pacjent otrzymuje telefon kontaktowy i w każdej chwili po zabiegu może zwrócić się o pomoc do pracowników Angelius Szpital. W okresie pooperacyjnym zalecamy płukanie nosa roztworami soli fizjologicznej.

Możliwe powikłania po FESS

Każdy zabieg medyczny wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań. Występują one rzadko i tylko u niektórych pacjentów.

Możliwe powikłania po zabiegu:

  • krwawienie z nosa,
  • zrosty wewnątrznosowe
  • zaburzenia węchu wczesne i późne,
  • krwiak powieki (uszkodzenia przyśrodkowej ściany oczodołu),
  • zaburzenia widzenia (krwawienie do oczodołu, uszkodzenie nerwu wzrokowego),
  • wyciek płynu mózgowo – rdzeniowego (uszkodzenie podstawy czaszki).

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c