USG stawu kolanowego (USG kolana)

Rola USG kolana

Badanie USG stawu kolanowego (ultrasonografia kolana) odgrywa ogromną rolę w ocenie kolana pourazowego. Pozwala na wykluczenie uszkodzeń i ocenę ich rozległości w zakresie aparatu więzadłowego oraz ścięgien. USG kolana umożliwia również ustalenie przyczyn bólu stawu kolanowego, ograniczenie wyprostu czy zgięcia w stawie.

Anatomia stawu kolanowego Anatomia stawu kolanowego

Zobacz filmy obrazujące anatomię stawu kolanowego oraz badanie USG.

Zakres USG kolana

Przestrzenie maziowe

 • jama stawu kolanowego (zachyłek podkolanowy, boczny, nadrzepkowy, przyśrodkowy),
 • kaletka przedrzepkowa,
 • kaletka przedrzepkowa powierzchowna,
 • kaletka przedrzepkowa głęboka,
 • kaletka brzuchato-półbłoniasta (zwana również torbielą Bakera),
 • kaletka półbłoniasta,
 • pochewki gęsiej stopki powierzchownej (ścięgna mięśnia krawieckiego, smukłego półścięgnistego).

Staw rzepkowo-udowy

 • chrząstka i warstwa podchrzęstna kłykci kości udowej,
 • kształtowanie częsci udowej stawu rzepkowo-udowego,
 • wysokość ustawienia rzepki,
 • przednia (kostna) powierzchnia i krawędzie rzepki oraz czepiec ścięgnisty rzepki,
 • ścięgno mięśnia czworogłowego (pasmo od głowy przyśrodkowej, pośredniej, bocznej),
 • troczki rzepki,
 • więzadło rzepki.

Wiązadła

 • poboczne piszczelowe,
 • poboczne strzałkowe,
 • więzadła wieńcowe i łąkotki przyśrodkowej i bocznej,
 • krzyżowe przednie i tylne (z dojścia tylnego z możliwością
  oceny 4D i Color Doppler),
 • więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe (część troczków przyśrodkowych rzepki).

Ścięgna

 • mięśnia krawieckiego,
 • mięśnia smukłego,
 • mięśnia półścięgnistego,
 • mięśnia półbłoniastego,
 • mięśnia dwugłowego uda,
 • mięśnia brzuchatego,
 • mięśnia podkolanowego.

Łąkotki

 • przyśrodkowa,
 • boczna,
 • torbiele łąkotkowe.

Dół podkolanowy

 • mięśnie dołu podkolanowego,
 • nerw piszczelowy i strzałkowy wspólny,
 • tętnica i żyła podkolanowa,
 • kaletki dołu podkolanowego.

Badania więzadeł krzyżowych z dojścia tylnego

Istnieje możliwość wykonania badania więzadeł krzyżowych w niektórych przypadkach z dojścia tylnego z applikacją 4D w badaniu dynamicznym.

Staw kolanowy Staw ramienny

Rysunki ilustrujące przykładowe badanie USG stawu kolanowego.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c