c

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Europejskie normy ISO

Ciągłe dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych skłoniły Provita Sp. z o.o., właściciela Centrum Medycznego Angelius Provita i Angelius Szpital, do wypracowania nowoczesnych metod zarządzania. Mając na uwadze dążenie do poprawy skuteczności oraz efektywności podejmowanych działań firma wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z europejskimi normami:

 • PN-EN ISO 9001: 2009 – System zarządzania jakością,
 • PN-EN ISO 14001: 2005 – System zarządzania środowiskowego,
 • PN-N-18001: 2004 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • PN-EN ISO 22000:2006 – System zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • PN-ISO/IEC 27001: 2014-12 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Nasze działania zostały zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą Polskie Centrum Badań i Certyfikacji we wrześniu 2014 r, w wyniku której otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań określonych przez w/w normy w obszarze świadczenia usług medycznych z zakresu:

 • diagnostyka i leczenie niepłodności partnerskiej,
 • metody wspomagania rozrodu,
 • lecznictwo szpitalne,
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • medycyna estetyczna,
 • diagnostyka obrazowa,
 • diagnostyka laboratoryjna,
 • dystrybucja posiłków dla Pacjentów.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Systemu Zarządzania w Provita Sp. z o.o.

 • system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015
 • system zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004
 • system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12
 • system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg PN-EN ISO 22000:2006

ZSZ objęte są wszystkie komórki organizacyjne Provita Sp. z o.o.
z wyłączeniem: Apteki, Działu Badań Klinicznych oraz Medycyny Regeneracyjnej.

Zakres zintegrowanego systemu zarządzania:

 • Diagnostyka i leczenie niepłodności partnerskiej i metody wspomaganego rozrodu realizowane w Ośrodku Medycznie Wspomaganej Prokreacji oraz w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków,
 • Lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, medycyna estetyczna, diagnostyka obrazowa, diagnostyka laboratoryjna.
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania
 • Dystrybucja posiłków dla pacjentów

Ponowna certyfikacja zakończona sukcesem

Miło nam poinformować, że nasz ośrodek w 2017 roku przeszedł pozytywnie już czwarty audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zrządzania, przeprowadzony przez Zespół Auditorów akredytowanej Jednostki Certyfikującej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z Warszawy.

W tym roku jako jeden z nielicznych ośrodków medycznych na Śląsku, dostosowaliśmy nasze działania i zabezpieczenia do wymogów najnowszej normy PN-ISO/IEC 27001: 2014-12 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji, aby w jeszcze lepszym stopniu dbać o bezpieczeństwo i ochronę danych naszych Pacjentów.

Zobacz Certyfikat

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Provita Sp. z o.o. wynika z długofalowej strategii rozwoju firmy, której nadrzędnym celem jest zaspokajanie na najwyższym poziomie potrzeb i oczekiwań naszych Pacjentów, a także stały wzrost pozycji firmy na rynku medycznym oraz zwiększona dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo informacji, stwarzając tym samym bezpieczne warunki dla swoich pracowników.

Naszym mottem jest:

Budujemy na fundamencie najwyższych kompetencji w leczeniu i życzliwym podejściu do ludzi.

Skuteczność, bezpieczeństwo i troska o Pacjenta to kluczowe wartości dla naszego ośrodka. Powyższe motto pokazuje wyraźnie, co jest najważniejsze dla lekarzy i personelu medycznego oraz na czym koncentrujemy nasze działania.

Zobacz Politykę Jakości

Wymagania Środowiskowe dla dostawców zewnętrznych

Korzyści wynikające ze stosowania ZSZ

Korzyści dla Pacjenta

Pacjent otrzymuje usługi medyczne na najwyższym poziomie, przy zapewnieniu pełnej realizacji jego praw i ochrony jego danych. Regularne badanie i spełnianie potrzeb oraz oczekiwań Pacjentów pozwala na zwiększenie ich zadowolenia z naszego ośrodka.

Korzyści dla Pracowników

Określenie uprawnień i odpowiedzialności dla każdego stanowiska pracy zapewnia swobodę działania pracowników w ramach ustalonych standardów. Opracowanie procedur postępowania umożliwia zwiększenie efektywności oraz zapobieganie niezgodnościom.

Korzyści dla środowiska

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko min. poprzez wprowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, kontrolę realizacji umów, zużycia mediów i parametrów środowiskowych, wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, zapobieganie awariom środowiskowych, a także umiejętność sprawnego postępowanie w celu usunięcia skutków wystąpienia potencjalnych awarii.

Kontakt w sprawie ZSZ

Justyna Butor

Pełnomocnik Zarządu ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
e-mail: j.butor@angelius.org

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c