Zespół specjalistów

Bartosz Kniażewski

Lekarz Bartosz Kniażewski

dr n. med. Bartosz Kniażewskispecjalista ginekolog-położnik

Przebieg pracy zawodowej:

 • lekarz specjalista w Centrum Medycznym Angelius w Katowicach,
 • praca w Katedrze Patofizjologii ŚUM w Zabrzu,
 • praca na w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Miejskiego w Piekarach Śląskich,
 • praca w Klinice Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu na stanowisku najpierw asystenta, a następnie adiunkta,
 • od 2001 do nadal ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

Kursy, szkolenia, kongresy:

 • kurs "Chirurgia estetyczna zewnętrznych narządów płciowych"
  prowadzony przez Reda Allinsoda, USA
 • kurs "Podstawy Ginekologii Plastycznej",
 • warsztaty dla zaawansowanych z zakresu ginekologii plastycznej,
 • sympozjum "Najnowsze osiągnięcia z zakresu ginekologii
  plastycznej",
 • uczestnictwo czynne oraz bierne w wielu zjazdach naukowych
  oraz kursach w Polsce i za granicą.

Członkostwo towarzystw naukowych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
 • członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej,
 • członek Polskiego Towarzystwia Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

Uzyskane certyfikaty i wyróżnienia:

Autor, a także współautor blisko 30 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c