Przyczyny chrapania a bezdech

Jakie są przyczyny chrapania?

Chrapanie jest niezwykle powszechnym schorzeniem. Według ostatnich badań opinii publicznej do chrapania przyznaje się połowa mężczyzn i co trzecia kobieta. W wieku 60 lat chrapanie dotyczy około 60% mężczyzn i 40 % kobiet. Aby nie utrudniać snu innym, większość chrapiących osób musi spać w osobnych pokojach. To jednak nie jedyna konsekwencja tej dolegliwości - może ona wpływać także na zdrowie i samopoczucie.

Charpanie – pataologiczny objawy bezdechu sennego

Chrapanie jest jednym z objawów zaburzeń oddychania w czasie snu. To charakterystyczne zjawisko akustyczne wywołane jest przez drgania wiotkich części gardła (przede wszystkim podniebienia miękkiego oraz języczka). U osób dotkniętych tym problemem mięśnie gradła oraz podniebienia miękkniego wyraźnie wiotczeją, a cieśń gardła zwęża się. W konsekwencji przepływające przez gardło powietrze wprawia je w drgania. Najczęstsze przyczyny chrapania opisano poniżej.

Przyczyny chrapania:

  • nieprawidłowa budowa anatomiczna gardła,
  • opadające, wydłużone podniebienie miękkie i języczek,
  • otyłość,
  • picie alkoholu,
  • palenie papierosów,
  • brak aktywności fizycznej,
  • przerośnięte migdałki podniebienne i gardłowy,
  • skrzywiona przegroda nosa,
  • obecność polipów lub przerośniętych małżowin nosowych w obrębie przewodów nosowych,
  • zażywanie środków nasennych i uspokajających.

Obturacyjny bezdech senny

Czy może być groźny dla zdrowia?

Jednoznaczna odpowiedź brzmi: TAK.

Obturacyjny bezdech senny jest chorobą rozwijająca się w sposób skryty i podstępny. Bezdech o niewielkim nasileniu, niepowodujący objawów dziennych może doprowadzić do rozwinięcia się nadciśnienia tętniczego. Często Pacjenci szukają pomocy lekarskiej dopiero po kilku, kilkunastu latach trwania choroby, kiedy objawy choroby są już bardzo nasilone i są już obecne powikłania.

Nadciśnienie tętnicze

Do najczęściej występujących następstw obturacyjnego bezdechu sennego zalicza się nadciśnienie tętnicze. Bezdech senny uważany jest za jedną z jego głównych przyczyn. Osoby z łagodną postacią OB mają 2-krotnie wyższe szansę rozwoju nadciśnienia tętniczego w porównaniu z osobami bez bezdechu. Postać umiarkowana wiąże się z blisko 3-krotnie większym takim ryzykiem. Ważnym dowodem na ścisły związek obturacyjnego bezdechu sennego i nadciśnienia tętniczego jest fakt stopniowego zmniejszania się cienienia tętniczego krwi po leczeniu zabiegowym i w trakcie terapii za pomocą maski CPAP.

Choroba niedokrwienna serca

Obturacyjny bezdech senny jest niezależnym czynnikiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Osoby z zaawansowaną postacią bezdechu mają zwiększone ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej. Badania dowodzą że wśród chorych cierpiących na nadciśnienie czy chorobę niedokrwienną serca dużą grupę stanowią osoby, u których występują zaburzenia oddychania podczas snu. Z tego powodu wszyscy pacjenci z nadciśnieniem o nierozpoznanej przyczynie powinni być badani przez laryngologa i kierowani na badanie do Laboratorium Snu w celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby.

Zaburzenia rytmu serca

Bezdech jest również czynnikiem zwieszającym częstość występowania zaburzeń rytmu serca szczególnie napadów migotania przedsionków. U osób z zaawansowaną chorobą serca bezdech senny może wywołać dużo poważniejsze arytmie, nawet bezpośrednio zagrażające życiu.

Udar mózgu

Choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego także wykazują związek z bezdechami sennymi. Ryzyko udaru mózgu wzrasta wraz z nasileniem obturacyjnego bezdechu sennego. Rokowanie pacjentów po przebytym incydencie mózgowym pogarsza się w razie współistnienia bezdechów. Zwiększa się również prawdopodobieństwo kolejnego udaru.

Zaburzenia potencji

Fragmentacja oraz zaburzenie struktury snu może doprowadzać do zmniejszonego wydzielania testosteronu i obniżenia libido.

Depresja

Niejednokrotnym następstwem bezdechów przebiegających z wyraźnie nasilonymi objawami dziennymi są reaktywne zaburzenia depresyjne.

Wypadki komunikacyjne

Osoby z obturacyjnym bezdechem sennym odczuwające senność podczas dnia nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych z powodu zwiększonego ryzyka spowodowania wypadku komunikacyjnego.

Zaburzenia oddechu u dzieci i ciężarnych

Zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci

Zaburzenia oddychania podczas snu występują również u dzieci, które rozwijają się wówczas wolniej niż ich zdrowi rówieśnicy i zdecydowanie gorzej wypadają na testach sprawnościowych i ogólnorozwojowych. Należy jednak podkreślić, że występowanie chrapania bądź bezdechu u dzieci prawie zawsze wywołane jest przerostem migdałków. Usunięcie migdałków spowoduje ustąpienie problemu.

Zaburzenia oddychania u kobiet w ciąży

U kobiet w ciąży, którym często doskwiera problem chrapania, istnieje prawdopodobieństwo urodzenia noworodka z mniejszą masą ciałą oraz w gorszej formie fizycznej. Istnieje także ryzyko wystąpienia powikłań podczas trzeciego trymestru ciąży (nadciśnienie tętniczne, rzucawka).

Leczenie obturacyjnego bezdechu snnego

Leczenie bezdechu sennego nie tylko poprawia komfort życia, ale przede wszystkim zmniejsza ryzyko zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca, wystąpienia zawału czy udaru i innych groźnych chorób, a przez to przyczynia się do wydłużenia życia chorego.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c