Pole widzenia

Co to jest pole widzenia?

Pole widzenia (perymetria) jest metodą wykorzystywaną w diagnostyce okulistycznej i neurologicznej, zarówno do oceny funkcji siatkówki, jak i uszkodzeń nerwu wzrokowego lub układu nerwowego (mózgu).

Perymetria jest jednym z istotniejszych badań w diagnostyce jaskry. Wykazuje nam ewentualne ubytki w polu widzenia. Najczęściej są to miejsca na siatkówce, w których nie odbierane są bodźce świetlne na skutek zmian chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków wzrokowych w mózgu. Badanie to pozwala precyzyjnie określić i zanalizować próg czułości siatkówki w różnych jej punktach stosunku do jej prawidłowego poziomu.

Kto powinien wykonać perymetrię?

Perymetrię w szczególności regularnie powinny wykonywać osoby chore na jaskrę, ale również osoby, u których występują poniższe schorzenia:

  • choroby układu nerwowego,
  • odwarstwienie siatkówki,
  • choroby nerwu wzrokowego.

Przebieg badania pola widzenia

Komputerowe badanie pola widzenia

Komputerowe badanie pola widzenia jest nieinwazyjne i bezbolesne, ale wymaga od Pacjenta czynnej współpracy. Trwa ono od kilku do kilkudziesięciu minut. Podczas badania pacjent zostaje posadzony przed perymetrem. Następnie zasłaniamy jedno oko, drugim pacjent patrzy wprost przed siebie skupiając wzrok na wyznaczonym punkcie.

W trakcie badania na ekranie będą się pojawiały i znikały małe punkciki. Pacjent zobowiązany jest do zaznaczania każdego zauważonego punktu, który pojawi się na ekranie po przez naciśnięcie na specjalny przycisk. Każdy zaznaczony punkt przez pacjenta jest rejestrowany przez komputer, dzięki temu po zakończeniu badania sporządza się mapę pola widzenia. Wynik badania następnie jest opisany oraz interpretowany na miejscu przez lekarza.

Sposób przygotowania do perymetrii

Przed badaniem pola widzenie należy wykonać badanie ostrości wzroku. Wykonuje się je na miejscu w gabinecie tuż przed samą perymetrią, gdyż w przypadku stwierdzenia słabej ostrości wzroku nie jest możliwe ustalenie zaburzeń pola widzenia.

Koszt badania pola widzenia

  • Koszt badania pola widzenia – 50 zł

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c