Obrzęki kończyn dolnych

Czym są obrzęki kończyn dolnych?

Obrzęki kończyn dolnych mogą pojawić się u większości z nas nie zależnie od wieku. Często wynikają z charakteru wykonywanej pracy, indywidualnych skłonności, zachowań oraz predyspozycji genetycznych. W wyjątkowych sytuacjach mogą one współtowarzyszyć schorzeniom ogólnoustrojowym, jak np. niewydolność krążenia, choroby wątroby, zaburzenia hormonalne oraz wynik reakcji alergicznych i polekowych.

Obrzęki w niewydolności żylnej i limfatycznej

Szczególną grupę stanowią obrzęki kończyn dolnych pojawiające się w przebiegu niewydolności żylnej lub limfatycznej kończyn dolnych. Wymagającym indywidualnego podejścia są obrzęki tłuszczowe kończyn dolnych występujące także u osób młodych. Odrębną postać stanowią obrzęki kończyn dolnych pojawiające się w czasie ciąży. Najczęściej wynikają z fizjologicznych procesów zachodzącym w organizmie matki. Nierzadko również powstają w przebiegu nasilenia się zmian w obrębie żył głębokich lub powierzchownych kończyn dolnych.

Jak leczyć obrzęki kończyn dolnych?

Występowanie kilku rodzajów obrzęków jednocześnie

Istnieje możliwość współistnienia poszczególnych rodzajów obrzęków. Przykładem tego jest obrzęk pochodzenia sercowego, który występuje łącznie z niewydolnością żylną lub limfatyczną kończyn dolnych. Problemy diagnostyczne oraz terapeutyczne pojawiają się również w przypadku współistnienia obrzęku limfatycznego i żylaków kończyn dolnych. Przebieg leczenia utrudnia często nadmiernie rozwinięta tkanka tłuszczowa. Procesem terapeutycznym powinno się objąć wszystkie składowe obrzęku, a przede wszystkim przyczynę dominującą.

Profilaktyka w leczeniu obrzęków kończyn dolnych

W diagnostyce różnicowej obrzęków kończyn dolnych wykorzystuje się, oprócz badań fizykalnych w codziennej praktyce, także ultrasonografię wzbogaconą o badania naczyniowe. Za pomocą takiego badania można ocenić echostrukturę obrzęku, w tym grubość tkanki tłuszczowej, proces jej włóknienia, obecność płynu, jego rozmieszczenie i gęstość. Istotna jest również ultrasonograficzna dopplerowska ocena stanu żył i tętnic kończyn dolnych, która warunkuje możliwość zastosowania odpowiedniej kompleksowej terapii leczenia obrzęków kończyn dolnych.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz