Niewydolność żylna

Postępująca niewydolność żylna

Czym jest niewydolność żylna?

Niewydolność żylna to choroba polegająca na występowaniu zastoju krwi w żyłach, mająca zwykle charakter postępujący. W początkowym etapie występują dolegliwości związane z niedrożnością żył, tj. obrzęki oraz zmiany troficzne skóry – przebarwienia, wypryski itp. Później mogą powstać żylaki oraz zaburzenia tkanki podskórnej, np. zanik skóry i owrzodzenia goleni w końcowym stadium.

Niewydolność żylna

Wczesne zastosowanie właściwego leczenia niewydolności żylnej zwiększa szansę na skuteczne leczenie. Przewlekła i źle leczona choroba skutkuje ciężkimi powikłaniami. Obecnie coraz bardziej popularne stają się nowoczesne wewnątrzżylne metody leczenia. Są one zdecydowanie mniej inwazyjne, a także mniej kosztowne.

Diagnostyka niewydolności żylnej

U Pacjentów chorych na niewydolność żylną indywidualną decyzję co do wyboru najlepszego sposobu leczenia należy podjąć na podstawie wyników badania klinicznego, któremu towarzyszy najczęściej badanie dopplerowskie.

Dokładny wywiad lekarski

W wywiadzie uwzględniamy wiek, płeć, obecność objawów przewlekłej niewydolności żylnej, rodzinne występowanie chorób żył, stosowanie hormonów, schorzenia dodatkowe ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, chorób tętnic, chorób kręgosłupa, chorób stawów, otyłości, osteoporozy. Wywiad szczegółowy dotyczy wszystkich dolegliwości związanych z niewydolnością żylną.

Badanie USG dopplerowskie

Badanie ultrasonograficzne jest zalecane do diagnostyki układu żylnego kończyn dolnych. Obecnie jest to najczęściej stosowane badanie dla oceny układu żylnego kończyn dolnych.

Aparaty USG do badania układu żylnego wyposażone są w odpowiednie głowice oraz dodatkowo w opcje Dopplera kolorowego i pulsacyjnego. Badanie przeprowadzane jest w pozycji stojącej. Pozycja leżąca została określona jako nieadekwatna dla oceny morfologii oraz czynności żył kończyn dolnych.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz