Balonikowanie zatok

Czym jest balonikowanie zatok?

Minimalnie inwazyjne leczenie zatok

Cewnikowanie endoskopowe zatok (CEZ), nazwane jest też inaczej balonoplastyką, balonikowaniem zatok. Zastosowanie baloników, znanych z innych specjalności medycyny, jak kardiologia lub radiologia interwencyjna, pozwoliło na wprowadzenie małoinwazyjnej techniki chirurgicznego leczenia tzw. "dużych" zatok przynosowych takich jak: szczękowe, czołowe i klinowe. Wprowadzanie do medycyny najnowszych materiałów i technologii pozwoliło wykonać sprzęt najbardziej zaawansowany technicznie.

Pierwszy na Śląsku ośrodek stosujący balonikowanie zatok

Balonikowanie zatok po raz pierwszy zostało zastosowana przed kilku laty w USA, a obecnie jest stosowana w kilkudziesięciu krajach świata. Jesteśmy jednym z kilku ośrodków w kraju i pierwszym na Śląsku, który z powodzeniem stosuje cewnikowanie endoskopowe zatok. Główne zalety tej metody to:

  • mała inwazyjność,
  • ograniczenie krwawienia,
  • krótki czas powrotu do zdrowia po zabiegu.

Opis zabiegu balonikowania zatok

W tej metodzie wprowadza się do zatok niewielki cewnik z bardzo wytrzymałym balonikiem ze specjalnego tworzywa. Zastosowanie prowadnicy wykonanej z niezwykle wiotkiego i miękkiego światłowodu pozwala na kontrolę odpowiedniego położenia cewnika dzięki światłu przedostającemu się przez skórę pacjenta (jasny, świecący punkt na skórze). Delikatność prowadnicy sprawia, ze nie można nią uszkodzić żadnych tkanek w polu operacyjnym, dzięki czemu balonikowanie zatok jest minimalnie inwazyjne.

Balonikowanie zatok

Po skutecznym wprowadzeniu prowadnicy światłowodowej do zatoki, balonik napełnia się płynem pod ciśnieniem kilkunastu atmosfer na okres kilku sekund. Tak wysokie ciśnienie pozwala na skuteczne i trwałe udrożnienie ujść zatok. Natomiast krótki czas działania wysokiego ciśnienia powoduje, że błona śluzowa poszerzanego ujścia zatoki nie zostaje uszkodzona podczas zabiegu i zachowuje funkcje ważne dla prawidłowych czynności zatok. Kilkuletnie obserwacje potwierdzają trwałość drożności ujść zatok uzyskanej tą metodą.

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego odbywa się na podstawie konsultacji laryngologicznej w trakcie, której wykonywane jest badanie endoskopowe nosa. Podstawowym badaniem diagnostycznym jest tomografia komputerowa nosa i zatok przynosowych określająca zakres zmian w obrębie zatok przynosowych. Badanie endoskopowe służy jedynie jako metoda uzupełniająca przed zakwalifikowaniem do leczenia operacyjnego. Metoda FESS oparta jest na zupełnie odmiennym założeniu niż dotychczas stosowane radykalne chirurgiczne zabiegi leczenia zmian zapalnych zatok. Czynnościowa mikrochirurgia endoskopowa przewlekłego stanu zapalnego zatok jest techniką operacyjną z wyboru i w większości przypadków pozwala zastąpić klasyczne techniki operacyjne z dostępu zewnętrznego. Umożliwia interwencję chirurgiczną w świetle zatok przynosowych w początkowym okresie trwania procesu zapalnego. Jest ograniczona wyłącznie do miejsca chorobowo zmienionego i umożliwia wczesne leczenie przyczynowe.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c