Badanie USG bioderek niemowląt

Diagnostyka metodą prof. Reinharda Grafa

Badanie USG – przełom w dysplazji bioder

Przełomem w rozpoznawaniu dysplazji bioder były lata 80-te XX wieku, kiedy to austriacki ortopeda – profesor Reinhard Graf opracował metodę oceny stawów biodrowych u niemowląt metodą ultrasonograficzną (USG) i określił kryteria na podstawie których rozpoznaje się obecnie dysplazję.

Diagnostyka USG stawów biodrowych u niemowląt

Badanie USG nie ma wad badania RTG: można przy jego pomocy uwidocznić także chrząstki, z których w dużym zakresie zbudowany jest staw biodrowy niemowlęcia, a co najważniejsze jest także nieszkodliwe dla organizmu (może być wykonywane nawet w ciąży). Obecnie badanie USG stawów biodrowych metodą Grafa jest podstawą do ich oceny u niemowląt i na jego podstawie ustala się kryteria do leczenia dzieci.

Profesor Graf podzielił stawy biodrowe na 5 typó zależnie od pomiaru charakterystycznych kątów (alfa i beta) na obrazie USG, co odpowiada ciężkości nasilenia niedorozwoju bioder. W 2006 profesor Reinhard Graf zmodyfikował swoją metodę (HIP SONOGRAPHY vol. II - 2008 r.).

Klasyfikacja prof. Reinharda Grafa

Opis Typ
Dwa podtypy (a i b), które są równie prawidłowo rozwiniętymi stawami. Nie wymagają leczenia. I
Biodra w niewielkim stopniu niedojrzałe, ale będące normą u dziecka poniżej 12 tygodnia życia. Najczęściej nie wymagają leczenia (jedynie odpowiedniej pielęgnacji i kontroli po ukończeniu 12 tygodnia życia). (możliwe tylko u dziecka młodszego niż 12 tygodni). II a
Niewielka dysplazja, biodra wymagają krótkotrwałego leczenia, które praktycznie zawsze kończy się sukcesem. II b
Duża niedojrzałość stawu biodrowego. Leczenie powinno być podjęte możliwie wcześnie. II c
Podobne do typu II c, ale niestabilne - głowa kości udowej w badaniu wykazuje już niewielką tendencję do przemieszczania się poza panewkę. Wymaga pilnego leczenia (biodra identyczne z II a, ale u dziecka starszego, niż 12 tygodni). D
Głowa kości udowej na stałe przemieszczona częściowo poza panewkę (podwichnięta). Wymaga pilnego leczenia. III
Głowa kości udowej całkowicie przemieszczona w stosunku do panewki. Wymaga pilnego leczenia. IV

Badanie bioderek u niemowląt metodą prof. Reinharda Grafa

Dalsze postępowanie lub zakończenie diagnostyki

Prawidłowo wykonane badanie USG bioderek daje lekarzowi (najczęściej ortopedzie dziecięcemu) wytyczne odnośnie dalszego postępowania:

  • zakończenia diagnostyki (w przypadku stawów dojrzałych),
  • pouczenia rodziców o dalszym postępowaniu oraz ustaleniu terminu ewentualnego badania kontrolnego (w przypadku stawów biodrowych z niewielkim stopniem niedojrzałości u dzieci przed ukończonym 12 tygodniem życia)
  • rozpoczęcia leczenia (w przypadku stawów biodrowych niedojrzałych czyli dysplazji bioder).

Standard badań USG niemowląt

Standard badań USG niemowląt dla oceny dojrzałości stawów biodrowych obowiązujący w Polsce i Europie

  1. Każde dziecko powinno mieć wykonane badanie lekarskie stawów biodrowych po urodzeniu (w oddziale noworodkowym).
  2. Okno diagnostyczne w okresie 2-6 tydzień w Poradni Preluksacyjnej (wszystkie niemowlęta oraz wizyty kontrolne aż do osiągnięcia dojrzałości stawu). Należy pamiętać, że rozwój stawów odbywa się spontanicznie, a więc konieczne są systematyczne kontrolne.
  3. U dzieci starszych, najczęściej powyżej dwóch lat, w momencie rozpoznania na skutek obkurczenia i adaptacji tkanek wokół stawu do nieprawidłowego położenia głowy kości udowej poza panewką. Najczęściej nie udaje się jej odprowadzić do stawu i konieczne jest leczenie operacyjne.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c