Badanie bezdechu sennego

Laboratorium Snu Angelius

W Laboratorium Snu Angelius wykonujemy badania Pacjenta w czasie snu. Do wykonywanych przez nas badań należą:

  • badanie ApneaGraphem,
  • endoskopowe badanie górnych dróg oddechowych w czasie snu.

Badanie Pacjenta w czasie snu

Nowoczesne zaplecze diagnostyczne, wysoko wykwalifikowana kadra medyczna oraz innowacyjne techniki leczenia chrapania stwarzają nam możliwość kompleksowej i obiektywnej analizy procesu chorobowego i zaproponowania najlepszej metody leczenia chrapania i leczenia bezdechu. Jako jeden z pierwszych ośrodków w kraju dobadania bezdechu sennego wykorzystujemy zaawansowane technologicznie urządzenie ApneaGraph.

ApneaGraph - badanie bezdechu

Angelius Szpital jednym z kilku ośrodków w Polsce wykonującym badanie bezdechu sennego ApneaGraphem. Jest to zaawansowane technologicznie urządzenie, które monitoruje stan Pacjenta przez całą noc podczas snu:

  • rejestruje ilość bezdechów i spłyconych oddechów na godzinę,
  • poziom wysycenia tlenem krwi obwodowej,
  • pracę serca,
  • głośność chrapania,
  • pozycję w jakiej śpi pacjent.

Największą zaletą tego urządzenia jest możliwość lokalizacji przyczyny bezdechów (dolne lub górne drogi oddechowe). Dokładna identyfikacja miejsca ewentualnego zwężenia w drogach oddechowych pomaga zakwalifikować pacjenta do leczenia nieoperacyjnego lub zabiegowego oraz podnosi skuteczność leczenia.

ApneaGraph w szczególności pozwala na zakwalifikowanie Pacjenta do minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych, jak np.:

  • koblacja - chirurgia plazmowa tkanek miękkich,
  • RaVor-Curis - system radiochirurgii tkanek miękkich,
  • implanty Pillar - system implantów podniebienia miękkiego.

Badanie bezdechu sennego w szpitalu lub w domu

Badanie ApneaGraphemUrządzenie to jest zakładane pacjentowi wieczorem w naszym Laboratorium Snu, a następnie pacjent nocuje w szpitalu w specjalnie przygotowanym gabinecie lub udaje się na spoczynek w normalnych warunkach (własne mieszkanie, pokój hotelowy) i następnego dnia rano urządzenie zdejmowane jest w gabinecie lekarskim, a zapis jest analizowany przez specjalistę. U każdego chrapiącego pacjenta podejrzanego o występowanie bezdechów wykonujemy badanie bezdechu sennego ApneaGraphem.

Badanie górnych dróg oddechowych w czasie snu

W przypadkach trudnych do zdiagnozowania istnieje możliwość przeprowadzenia badania górnych dróg oddechowych w czasie snu farmakologicznego. Jego podstawowym celem jest odnalezienie miejsca przewężenia, obturacji w obrębie nosa, nosogardła, gardła i krtani u osób z problemem chrapania oraz bezdechu. Podczas badania Pacjent zapada w krótki sen poprzez dożylnie podanie leków. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem lekarza – anestezjologa. W czasie snu wprowadzany jest mały endoskop z kamerą przez co możliwa jest dokładna ocena zwężenia oraz wibracji tkanek na monitorze. Dodatkowo endoskop rejestruje określone parametry, jak wysycenie krwi tlenem (zwłaszcza ich spadki), tętno, EKG. Podczas snu farmakologicznego istnieje także możliwość jednoczesnego wykonania zabiegu korekcyjnego likwidującego przyczynę chrapania lub bezdechu.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c