Artroskopia

Czym jest artroskopia?

Artroskopia jest obecnie najpopularniejszą techniką operacyjną umożliwiającą penetrowanie stawu bez konieczności jego otwarcia. Pozwala nam nie tylko na precyzyjną diagnostykę schorzeń i obrażeń elementów stawowych, ale również na jednoczasowe ich zaopatrzenie.

Małoinwazyjna metoda operacyjna wnętrza stawu

Wprawdzie pierwsze tego typu operacje były wykonane już w początkach ubiegłego wieku, jednak prawdziwym przełomem było zastosowanie w latach 80-tych toru wizyjnego, a następnie szeregu innych rozwiązań poszerzających możliwości i zwiększających ich skuteczność w chirurgii kolana, barku, łokcia i innych stawów. Artroskopia ciągle dynamicznie się rozwija i trudno sobie bez niej wyobrazić nowoczesną ortopedię.

Przebieg artroskopii

Artroskopię wykonuje się w warunkach sali operacyjnej w znieczuleniu odcinkowym lub ogólnym. Polega na wprowadzeniu optyki do stawu poprzez niewielkie nacięcia. Po jej wprowadzeniu, do wnętrza stawu podaje się roztwór soli fizjologicznej. Następnie ocenia się wszystkie struktury wewnątrzstawowe: chrząstkę stawową, błonę maziową, więzadła, mięśnie, łąkotki. Ta część zabiegu bywa nazywana artroskopią diagnostyczną. Obraz ze stawu jest przekazywany na monitor za pośrednictwem toru wizyjnego. Do stawu można wprowadzić miniaturowe instrumenty chirurgiczne i wykonywać procedury lecznicze w obszarach stwierdzonych patologii z wykorzystaniem różnorodnych technik rekonstrukcyjnych.

Zastosowanie artroskopii

Staw kolanowy

Artroskopia stawu kolanowego poza diagnostyką obejmuje szereg rozwiązań rekonstrukcyjnych zwłaszcza w leczeniu uszkodzeń łąkotek, więzadeł krzyżowych i chrząstki pokrywającej powierzchnie stawowe.

Bark

W schorzeniach i urazach powodujących ból i dysfunkcję barku, artroskopia daje możliwość interwencji nie tylko w obrębie stawu ramiennego lecz również przestrzeni podbarkowej i stawu obojczykowo – barkowego z zastosowaniem szeregu małoinwazyjnych rekonstrukcyjnych technik operacyjnych. Ich skuteczność zwłaszcza w urazowym i nawykowym zwichnięciu stawu ramiennego oraz uszkodzeniu stożka rotatorów jest wysoka co ogranicza wskazania do tradycyjnych rozległych operacji.

Staw skokowy

Staw skokowy jest jednym z najbardziej obciążanych stawów, co skutkuje bolesnymi urazami i zmianami przeciążeniowymi – zwłaszcza chrząstki stawowej. Usuwanie narośli kostnych, przerośniętej błony maziowej i uszkodzonych fragmentów chrząstki stawowej pod kontrolą artroskopu poprawia ruchomość stawu i wydolność chodu. W zaawansowanych zmianach kiedy konieczne jest usztywnienie stawu również możliwe jest zastosowanie techniki artroskopowej co radykalnie skraca czas leczenia.

Łokieć

W obrębie łokcia większość operacji może być z powodzeniem wykonywana artroskopowo, bez konieczności szerokiego otwarcia stawu. Dotyczy to zarówno leczenia przykurczów ograniczających ruchomość, usuwania ciał wolnych i wyrośli kostnych stanów urazowych a zwłaszcza zwichnięć aby zapobiegać powikłaniom powodującym zmiany zesztywniające.

Staw łokciowy: diagnostyka i leczenie operacyjne - relacja z kursu w Angelius

Artroskopia małych stawów

Miniaturyzacja optyk i narzędzi daje możliwość wizualizacji małych stawów w obrębie nadgarstka, ręki i stopy dotychczas niedostępnych dla endoskopii i skutecznego leczenia schorzeń tam spotykanych najczęściej o podłożu reumatoidalnym i urazowym, powodujących bóle i ograniczenie ruchomości.

Mikroartroskopia

Mikroartroskopia – zwłaszcza w reumatologii pozwala na śródoperacyjne badanie mikroskopijne błony maziowej, co ułatwia ocenę patologii i skuteczności leczenia farmakologicznego Obecnie artroskopia wkracza w nowe obszary przestrzeni anatomicznych gdzie pod kontrolą optyki wykonuje się odbarczenia i rekonstrukcje tkanek, jak np. nerwów i ścięgien w obrębie ręki.

Zalety artroskopii

Operacje artroskopowe oznaczają leczenie małoinwazyjne, które można przeprowadzić w chirurgii jednego dnia ich zaletą jest:

 • szeroki zakres zastosowań,
 • szybka rekonwalescencja (w przeciwińswie do tradycyjnych operacji),
 • brak szpecącej blizny,
 • szybsze i dokładniejsze rozpoznanie zmian patologicznych,
 • szybki powrót do zdrowia.

Wykonujemy operacje artroskopowe w obrębie:

 • stawu kolanowego – opracowanie uszkodzeń i elementów
  wewnątrzstawowych (łękotek, chrząstki, wiązadeł),
 • barku – leczenie niestabilności ostrej i przewlekłej, rekonstrukcje obrąbka ścięgień stożka rotatorów i mięśnia dwugłowego, dekompresji podbarkowej,
 • stawu skokowego – usuwanie zwyrodnień kostno-chrzęstnych,
  usztywnienie stawu,
 • łokieć – usuwanie ciał wolnych i zrostów,
 • leczenie łokcia tenisisty, stanów urazowych po zwichnięciu i złamaniu
  głowy kości promieniowej
 • nadgarstka – rekonstrukcja powierzchni stawowej w złamaniu,
  zwłóknień i uszkodzeń chrząstki trójkątnej

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c