c

Akredytacja Szpitala

Angelius Szpital z certyfikatem akredytacyjnym

Angelius Szpital otrzymał w 2013 roku pozytywną akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Szpital osiągnął bardzo wysoki wynik (87%) po wizycie komisji akredytacyjnej, która odbyła się w naszym ośrodku w dniach 25 i 26 kwietnia 2013 roku.

Certyfikat akredytacyjny CMJ

Certyfikat akredytacyjny został przyznany w dniu 1 lipca 2013 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Potwierdza on spełnienie przez Angelius Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Akredytacja

Tym samym jesteśmy pierwszą w Polsce Kliniką Leczenia Niepłodności, która otrzymała pozytywną akredytację Centrum Monitorowania Jakości, a także jedynym niepublicznym szpitalem w Katowicach z powyższym certyfikatem jakości.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest jednostką Ministerstwa Zdrowia, której podstawowym celem jest inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej.

Akredytacja Szpitali przez CMJ

Podstawową ideą akredytacji szpitali jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria. Ośrodek Akredytacji CMJ zbiera zgłoszenia oraz organizuje procedurę akredytacyjną, a także prowadzi analizy stosowanych standardów akredytacyjnych. Akredytacja w systemie opieki zdrowotnej coraz częściej postrzegana jako jeden z elementów wyróżniających szpital na rynku usług medycznych.

W odróżnieniu od certyfikacji ISO czy EFQM, akredytacja prowadzona przez CMJ powstała dla oceny specyfiki opieki zdrowotnej i pozwala agregować informacje o narodowym systemie opieki zdrowotnej oraz identyfikować jego problemy. Jako zewnętrzna ocena pracy szpitala, stymuluje wewnętrzne działania do ciągłej poprawy jakości

Więcej informacji na stronie www.cmj.org.pl oraz w informatorze tutaj.

Informator akredytacyjny dla Pacjentów

Zapraszamy do lektury specjalnego informatora dla Pacjentów pod nazwą Twój szpital to akredytowany szpital wydanego przez CMJ i dostępnego w ośrodkach akredytowanych. Broszura zawiera przydatne informacje o akredytacji szpitali i bezpieczeństwie usług szpitalnych.

Twój szpital to akredytowany szpital

Informator dostępny jest w Angelius Szpital oraz do pobrania tutaj.

Certyfikat "Szpital bez bólu"

Angelius Szpital w 2015 roku otrzymał certyfikat "Szpital bez bólu" przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Nasza placówka spełnia wszystkie wymagane kryteria, dowodząc tym samym, że przyczynia się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w Polsce. Nasi Pacjenci mogą leczyć się w nowoczesnych warunkach i komfortowej atmosferze, a personel dokłada wszelkich starań, aby pobyt w ośrodku odbywał się na najwyższym poziomie.

Ceryfikat Szpital bez bólu

Projekt "Szpital bez bólu"

Polskie Towarzystwo Badania Bólu, we współpracy z organizacjami: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, zainicjowały program "Szpital bez bólu", który polega na nadawaniu certyfikatu "Szpital bez bólu" placówkom, które spełnią określone kryteria i przyczynią się do polepszenia warunków w szpitalach w zakresie uśmierzania bólu.

Obecnie szacuje się, iż ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy Pacjentów. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Najważniejszymi z nich wydają się być problemy organizacyjne, niewystarczająca wiedza o uśmierzaniu bólu, brak czasu, a także złożoność postępowania przeciwbólowego.

Więcej informacji na stronie www.szpitalbezbolu.pl

Certyfikat Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

Angelius Szpital już po raz czwarty otrzymał certyfikat jakości inicjatywy Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, który poświadcza wysoki stopień ochrony przed zakażeniami szpitalnymi i zużyciem antybiotyków. Nasz ośrodek jako jeden z nielicznych w Polsce otrzymał taki certyfikat.

Ceryfikat PPS

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

Certyfikat rokrocznie przyznawany jest w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, którego celem jest m.in. promocja zasad racjonalnego stosowania antybiotyków oraz optymalizacja profilaktyki i terapii zakażeń szpitalnych w Polsce.

Więcej informacji na stronie www.antybiotyki.edu.pl.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c