Metoda FESS

Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok

FESS – najskuteczniejsza metoda leczenia zatok

Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (z ang. FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery) stała się w ostatnich latach bardzo popularną w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych zatok przynosowych. Mimo to w większości ośrodków w kraju operuje się nadal metodą klasyczną z dostępu zewnętrznego. Założenia metody endoskopowej polegają na dokładnym usunięciu zmian w obrębie ujść zatok przynosowych (kompleks ujściowo-przewodowy) będących przyczyną zaburzeń wentylacji i drenażu zatok przynosowych. Dzięki zastosowaniu endoskopów optycznych możliwe jest precyzyjne usunięcie wszystkich zmian blokujących ujścia zatok przynosowych (m.in. polipów nosa), wytworzenie szerokiego połączenia pomiędzy jamą nosa i zatokami przynosowymi.

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego zatok

Kwalifikacja do operacyjnego leczenia zatok metodą FESS odbywa się na podstawie konsultacji laryngologicznej, w trakcie której wykonywane jest badanie endoskopowe nosa w postaci tomografii komputerowej nosa i zatok przynosowych. Można dzięki niemu oszacować zakres zmian w zatokach przenosowych. Badanie endoskopowe służy jedynie jako metoda uzupełniająca przed zakwalifikowaniem do leczenia operacyjnego.

Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok znacznie różni się od stosowanych wcześniej zabiegów chirurgicznych w leczeniu zmian zapalnych zatok. FESS jest metodą, która skutecznie pozwala zastąpić klasyczne, inwazyjne metody operacyjne z dostępu zewnętrznego. Dzięki niej już w początkowym etapie procesu zapalnego możliwa jest interwencja chirurgiczna, która ograniczona jest jedynie do miejsca zmienionego chorobowo, dzięki czemu FESS zapewnia wczesne leczenie przyczynowe.

Korzyści wynikające z zastosowania endoskopowej operacji zatok przynosowych to:

  • usunięcie ogniska zapalnego pod kontrolą wzroku,
  • zachowanie nienaruszonych struktur anatomicznych, które nie są objęte procesem chorobowym,
  • uniknięcie zewnętrznych cięć skóry i błony śluzowej,
  • znaczne ograniczenie bólu pooperacyjnego,
  • krótki czas hospitalizacji chorego.

Endoskopowa operacja zatok FESS przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym z zastosowaniem delikatnych, mikrochirurgicznych narzędzi wprowadzanych przez otwory nosowe. Taka droga dostępu do miejsc zmienionych zapalnie pozwala na uniknięcie cięć skórnych na twarzy. W naszym szpitalu leczymy pacjentów według zasad MIST (Minimally Invasive Sinus Technique – Minimalnie Inwazyjna Technika Leczenia Zatok). Oznacza to, że wykorzystujemy bardzo delikatne narzędzi mikrochirurgiczne oraz innowacyjne systemy operacyjne, które w rękach doświadczonego chirurga mają na celu dokładne usunięcie zmian zapalnych i ich przyczyn z zatok przy jak najmniejszej ingerencji w zdrowe tkanki.

System Shaver – leczenie polipów nosa

Dużym osiągnięciem w ostatnich lat w chirurgii endoskopowej jest nowe dynamiczne urządzenie tnąco-ssące System Shaver pozwalające na jednoczesne odsysanie oraz rotację lub oscylację ostrza. Urządzenie to stosuje się przede wszystkim do usuwania polipów nosa i innych tkanek patologicznych z nosa i zatok. Wsysa ono polip do wnętrza kanału ssaka, a następnie rotujące ostrze odcina tkankę. Pozwala to na skrócenie czasu zabiegu ze względu na minimalizacje uszkodzenia tkanek otaczających, zmniejszenie krwawienia podczas operacji, możliwość stałej obserwacji pola operacyjnego. Stwarza także lepsze warunki do gojenia tkanek z zachowaniem funkcji fizjologicznych, dzięki czemu skraca czasa hospitalizacji.

Cewnikowanie endoskopowe zatok – balonikowanie

Minimalnie inwazyjne leczenie zatok

Cewnikowanie endoskopowe zatok (CEZ), zwane jest też inaczej balonoplastyką, balonikowaniem, balonizacją zatok. Zastosowanie baloników, znanych z innych specjalności medycyny, jak kardiologia lub radiologia interwencyjna, pozwoliło na wprowadzenie małoinwazyjnej techniki chirurgicznego leczenia tzw. "dużych" zatok przynosowych takich jak: szczękowe, czołowe i klinowe. Wprowadzanie do medycyny najnowszych materiałów i technologii pozwoliło wykonać sprzęt najbardziej zaawansowany technicznie.

Metoda ta po raz pierwszy została zastosowana przed kilku laty w USA, a obecnie jest stosowana w kilkudziesięciu krajach świata. Jesteśmy jednym z kilku ośrodków w kraju i pierwszym na Śląsku, który z powodzeniem stosuje cewnikowanie endoskopowe zatok. Główne zalety tej metody to: mała inwazyjność, ograniczenie krwawienia, krótki czas powrotu do zdrowia po zabiegu.

Hydrodebrider – system płukania zatok

Skutecznie leczenie zatok

Urządzenie wykorzystywane jest do płukania zatok przynosowych w czasie zabiegów endoskopowych. Przy pomocy specjalnej rękojeści i giętkiej końcówki wypłukuje się dokładnie zatoki, usuwając z niech chorobotwórcze bakterie. W przeprowadzonych badaniach wykazano 99% redukcję bakterii u osób leczonych z zastosowaniem Hydrodebrider System.

Hydrodebrider - płukanie zatok

Ten wynik sprawia, że jest to aktualnie najbardziej precyzyjny system do płukania zatok na świecie, który w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko nawrotu choroby. Nasz ośrodek jako jeden z kilku w Europie i pierwszy na Śląsku wykorzystuje ten system do leczenia przewlekłych zapaleń zatok.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz
c